Farní charita Beroun poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší.
Nad rámec služeb provozuje dobročinné obchody, vzdělávací centrum a projekty podporovaného zaměstnání. Také realizuje několik projektů, které pomáhají rozvíjet a zkvalitňovat poskytované služby.  

Zobrazit články z rubriky:  AktualityŠICÍ DÍLNADOBROČINNÉ OBCHODYSvépomocné skupinyVzdělávací akcePoradenstvíPrezentační akceBudování kapacit a profesionalizace FCHB

Nové značení u Domu Charity

Nové značení u Domu Charity

Rodinní příslušníci klientů Stacionáře sv. Anežky České, stejně tak pracovníci Farní charity přivážející seniory mají nově vyznačená parkovací místa před Domem Charity. Za nové vodorovné značení, stejně tak dopravní značku upozorňující na vyhrazené parkování bychom tímto chtěli velice poděkovat panu místostarostovi města, panu Františku Ečerovi a Mgr. Miroslavu Jerlingovi, vedoucímu odboru dopravy.  

Končí projekt Pomůžeme vám uspět

Končí projekt Pomůžeme vám uspět

Projekt Pomůžeme vám uspět realizovaný Farní charitou Beroun, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, končí. Zveme tímto širokou veřejnost na tiskovou konferenci k ukončení projektu, která se koná ve čtvrtek 26. 4. 2012 od 14 hodin ve výukové místnosti Domu Charity v Berouně.

Svátek našeho patrona a soutěž o nejlepší bábovku

Svátek našeho patrona a soutěž o nejlepší bábovku

Svátek našeho patrona sv. Josefa se v Azylovém domě v Lochovicích slavil již podruhé. Jako již vloni, uspořádali jsme zároveň soutěž o nejlepší bábovku, ač se letos se bohužel sešlo jen 6 soutěžních kousků.

Přednáška pro Centrum zdravotně postižených Středočeského kraje

Přednáška pro Centrum zdravotně postižených Středočeského kraje

V úterý 13. března od 10:30 se Farní charita Beroun přednáškou paní Mgr. Dany Machynkové, ergoterapeutky Stacionáře sv. Anežky České poprvé zapojila do celosvětové akce Týden uvědomění si mozku a Národního týdne trénování paměti.

Představujeme vám šicí dílnu a její výrobky

Představujeme vám šicí dílnu a její výrobky

Farní charita Beroun zajišťuje v Berouně a okolí celou řadu sociálních služeb. Založením sociální firmy chce uskutečnit ještě další krok: nabídnout práci zdravotně nebo jinak znevýhodněným lidem, kteří by v běžném podniku jen stěží dostali práci. Tímto způsobem chce svým zaměstnancům pomáhat udržet jejich pracovní návyky a připravit je pro vstup na volný trh práce. Zatímco cílem běžné firmy je pouze vytvářet zisk, sociální firma bude usilovat o skloubení dvou cílů, kterými jsou pomoc sociálně vyloučeným lidem a ekonomická soběstačnost.

Přihlásili jsme se k Národnímu týdnu trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná na trénování paměti pro seniory vyhlásila týden 12. – 18. 3. 2012 Národním týdnem trénování paměti v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org).

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o charitě

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o charitě

Dnes, na přestupný den si vám dovolujeme nabídnout nový Bulletin Farní charity Beroun. Seznámíte se v krátkosti s historií naší organizace a představujeme zde naše cílové skupiny. Od dalšího čísla zde naleznete především novinky z jednotlivých námi provozovaných středisek a pozvánky na plánované události. Zítra se pokusíme dokončit distribuci prvního čísla Bulletinu po zdravotnických zařízeních a okolních obecních úřadech, zároveň by měl být dostupný ve farnosti Beroun a filiálních kostelech Loděnice, Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počaply, Nižbor, Vráž, Hýskov, Strádonice, Hudlice a Chyňava.

Masopust v Lochovicích

Masopust v Lochovicích

Přes nepříznivé předpovědi meteorologů v sobotu 18. února sluníčko svítilo jako o závod a teplota teploměru se vyšplhala na rekordních 10 stupňů nad nulou. Počasí jako na objednávku pro náš tradiční Lochovický masopust. Dětských masek bylo k třiceti, dospěláků v kostýmu poskrovnu, ale v civilu jich dorazilo přes šedesát.

Den otevřených dveří v Lochovicích

Den otevřených dveří v Lochovicích

4. únor byl pro Farní charitu slavnostní neb se u příležitosti prvního výročí ubytování prvních klientů konal Den otevřených dveří Azylového domu v Lochovicích. Po oficiálním zahájení ve 13 hodin proběhla prohlídka prostor a slavnostní svěcení nové kaple panem farářem Mgr. Stefan Wojdylou. 

Do Lochovic přijelo šest královen

Kolik bylo mudrců, kteří hledali v Betlémě narozeného spasitele, aby se mu poklonili a předali vzácné dary, se již dnes nikdo nedozví. Ani Bible neuvádí jejich přesný počet. Je možné, že byli více než tři. Na vlastní oči se o tom přesvědčili návštěvníci tradičního koncertu souboru Musica pro Sancta Cecilia, který proběhl v lochovickém zámku. Tam totiž za zpěvu „My tři králové jdeme k vám..." dorazilo hned šest kolednic, převlečených za tři krále. Měly i početný doprovod. Mezi jinými i zručné flétnistky, které tradiční koledu doprovodily svojí hrou. Celý královský průvod vedla létavice.

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz