Farní charita Beroun poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší.
Nad rámec služeb provozuje dobročinné obchody, vzdělávací centrum a projekty podporovaného zaměstnání. Také realizuje několik projektů, které pomáhají rozvíjet a zkvalitňovat poskytované služby.  

Zobrazit články z rubriky:  AktualityŠICÍ DÍLNADOBROČINNÉ OBCHODYSvépomocné skupinyVzdělávací akcePoradenstvíPrezentační akceBudování kapacit a profesionalizace FCHB

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o charitě

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o charitě

Dnes, na přestupný den si vám dovolujeme nabídnout nový Bulletin Farní charity Beroun. Seznámíte se v krátkosti s historií naší organizace a představujeme zde naše cílové skupiny. Od dalšího čísla zde naleznete především novinky z jednotlivých námi provozovaných středisek a pozvánky na plánované události. Zítra se pokusíme dokončit distribuci prvního čísla Bulletinu po zdravotnických zařízeních a okolních obecních úřadech, zároveň by měl být dostupný ve farnosti Beroun a filiálních kostelech Loděnice, Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počaply, Nižbor, Vráž, Hýskov, Strádonice, Hudlice a Chyňava.

Masopust v Lochovicích

Masopust v Lochovicích

Přes nepříznivé předpovědi meteorologů v sobotu 18. února sluníčko svítilo jako o závod a teplota teploměru se vyšplhala na rekordních 10 stupňů nad nulou. Počasí jako na objednávku pro náš tradiční Lochovický masopust. Dětských masek bylo k třiceti, dospěláků v kostýmu poskrovnu, ale v civilu jich dorazilo přes šedesát.

Den otevřených dveří v Lochovicích

Den otevřených dveří v Lochovicích

4. únor byl pro Farní charitu slavnostní neb se u příležitosti prvního výročí ubytování prvních klientů konal Den otevřených dveří Azylového domu v Lochovicích. Po oficiálním zahájení ve 13 hodin proběhla prohlídka prostor a slavnostní svěcení nové kaple panem farářem Mgr. Stefan Wojdylou. 

Do Lochovic přijelo šest královen

Kolik bylo mudrců, kteří hledali v Betlémě narozeného spasitele, aby se mu poklonili a předali vzácné dary, se již dnes nikdo nedozví. Ani Bible neuvádí jejich přesný počet. Je možné, že byli více než tři. Na vlastní oči se o tom přesvědčili návštěvníci tradičního koncertu souboru Musica pro Sancta Cecilia, který proběhl v lochovickém zámku. Tam totiž za zpěvu „My tři králové jdeme k vám..." dorazilo hned šest kolednic, převlečených za tři krále. Měly i početný doprovod. Mezi jinými i zručné flétnistky, které tradiční koledu doprovodily svojí hrou. Celý královský průvod vedla létavice.

Prodejní výstava medvídků

Prodejní výstava medvídků

Takové množství plyšových medvědů jste ještě pohromadě neviděli. Ceny budou nízké (cca 20 - 30 Kč), radost veliká. Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni si vás dovoluje pozvat 30. ledna na prodejní výstavu medvídků Teddy Bär. Výstava se koná v sále OÚ Lochovice od 14:00 do 18:00 a zisk z prodeje půjde na provoz AD sv. Josefa v Lochovicích.

Výuka začíná

Výuka začíná

Farní charita již nadcházející pondělí 9.ledna 2012 zahajuje provoz v nově otevřené výukové místnosti v Domě Charity na Zavadilce. Učebna v prvním patře domu, kde sídlí i Stacionář sv. Anežky tak nahradí Počítačové a vzdělávací centrum v červnu zaniklé v Komunitním centru v Berouně.

Poděkování před závěrem roku 2011

Vážení přátelé, děkujeme všem, kdo spolupracuje, podporuje a kdo se jakkoliv účastní dění či zapojuje do programu Farní charity Beroun. Děkujeme za celoroční přízeň a doufáme v ní i pro rok příští. Přejeme pokojné, radostné, nadějí a milostí naplněné svátky Kristova narození, ať vás i vaše rodiny a všechna prostředí, v nichž trávíte svůj život, prozařuje, zahřívá a uzdravuje Světlo, které svítí v temnotě a osvěcuje každého člověka.

Stědrovečerní hostina

Stědrovečerní hostina

V průběhu minulého týdne se v jednotlivých střediscích Farní charity Beroun konala slavnostní posezení s klienty. Naší cílovou skupinou jsou především lidé, kteří bohužel nemají zázemí vlastního domova. Naši zaměstanci tak spolu s nimi připravili stědrovečerní stoly pro všechny obyvatele Azylového domu pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích, Stacionáře sv. Anežky České pro seniory a Azylového domu sv. Jakuba pro muže v Berouně - oslavu vánočních svátků, které se tradičně účastní i ředitelka FCH, paní JUDr. Jana Civínová.

Vánoční trhy na náměstí

Vánoční trhy na náměstí

Na Husově náměstí v Berouně se Farní charita 15. a 19.12. opět účastnila tradičních Vánočních trhů. Kolemjdoucí tak měli možnost udělat radost svým blízkým ručně vyráběnými šátky, nákupem ozdobiček, korálků, prostírání a dalšího vánočního zboží. Za oba dny díky prodeji výrobků klientů Azylového domu sv.Josefa v Lochovicích, berounského Stacionáře sv. Anežky České a šicí dílny Projektu Pomůžeme vám uspět vznikla tržba více než 4000,- Kč. Děkujeme všem, kteří si od nás drobnosti zakoupili a přispěli tak na projekty Farní charity, stejně tak dobrovolníkům, kteří v sychravém dni ochotně obsluhovali a Městu Beroun, které nám dřevěný krámeček zdarma poskytlo.

Programy pro děti pokračují i v čase adventním

Programy pro děti pokračují i v čase adventním

Farní charita Beroun upozorňuje, že i nadále probíhají v Komunitním centru v Berouně, Bezručova 928 programy pro romské děti a mládež ve věku 6-15 let. Projekt „Dživen a sikľon / Žijte a učte se", který je realizován za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí žákům základních škol zdarma tyto volnočasové a vzdělávací aktivity: hudebně-dramatický kroužek, výtvarné techniky a základy oděvní tvorby, kroužek počítačové gramotnosti, angličtina hravě či Škola za školou - individuální doučování. Aktivity probíhají od úterý do pátku od 15:00 hodin. Těšíme se na vás. Pro více inforamcí kontaktujte koordinátorku projektu - Soňu Křikavovou na tel 724 310 939.

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz