Tříkrálová sbírka posedmnácté

Tříkrálová sbírka posedmnácté

Tříkrálová sbírka, kterou v naší zemi již sedmnáct let pořádá Charita ČR, je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výnos sbírky na Berounsku bude letos určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin – klienty Sociálně aktivizační služby Betlém a k rozvoji této služby. Kde koledníky naše potkáte čtete po rozkliknutí nadpisu článku.

V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny v Počaplech, po mši, v neděli 1. ledna 2017. V průběhu dalšího týdne se tradičně během svých podvečerních schůzek od středy do pátku koledování ujmou skauti berounského střediska Radost a Naděje. Tři krále budete také moci potkat na Husově náměstí, kam s písničkou vyrazí děti z Katolické mateřské školy ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Na pátek 6. ledna je naplánované koledování na Tetíně a v Suchomastech a o víkendu pak na Zavadilce, Závodí, Louníně, Tmani, Bítově a v Koněprusích. Sobota 7. ledna bude také patřit tradiční družině koledníků na koních, kdy požehnání sousedům přinese skupina dospělých a dětí s hudebními nástroji od Lochovic přes Netolice do Obory. Průběžně až do ukončení sbírky 9. 1. můžete zastihnout s pokladničkou dobrovolníka Farní charity Beroun, pana Jambora, který na sebe vzal zodpovědnost koledování v ulicích Berouna. Závěrečným počinem letošní sbírky bude Tříkrálový koncert pěveckého sboru Comodo v neděli 8. 1. v kostele sv. Václava v Loděnicích kde bude Tříkrálová kasička umístěna u vstupu do kostela. Výši vykoledované částky se dozvíme po rozpečetění všech pokladniček na Městském úřadě v Berouně 13. ledna.

Děkujeme všem, kteří nám na ulicích půjdou naproti či otevřou své dveře, zazpívají si s námi a podělí o radost.

Jitka Papežová, koordinátor Tříkrálové sbírky 776773442,

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz