Berounská charita má svůj CHARITY SHOP

Berounská charita má svůj CHARITY SHOP

Farní charita Beroun třetím rokem provozuje malý bazar domácích potřeb a oblečení v prostorách Obecního úřadu v Lochovicích. Po vzoru tradice charitních obchodů z Velké Británie jsme se rozhodli přivést myšlenku do většího města a vlastní prodejny.
Uklizeno, vymalováno. Regály a věšáky se plní. V pondělí otevíráme.

Podpora neziskového sektoru u nás bohužel není tak rozvinutá jako např. právě v Británii, kde obchod NNO dostává povinně 80% úlevu ze sazby nájmu prostor a tato částka je financována vládou. Naše touha omezit závislost na nejistých dotačních podporách prozatím převládá nad obavami z rizik nákladů spojených s chodem obchodu.
Více o našem Charity ŠOPu se dozvíte zde.
Děkujeme za podporu našeho nadšeného snažení!

Počápelská fara se stane novým startem

Počápelská fara se stane novým startem

Možná jste zahlédli faru při počápelském kostele ve víru pracovního ruchu a zajímá Vás, co se děje.
Nebydlí tam bezdomovci? Nemusíte se bát, neděje se zde nic špatného, ba naopak.

Požehnané velikonoce

Požehnané velikonoce

Ve středu 27.března jsme se jako každoročně úspěšně účastnili Velikonoční výstavy v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze.
Spolu s další šedesátkou poskytovatelů sociálních služeb jsme veřejnosti nabídli výrobky našich klientů i dekorační předměty Šicí dílny. Poslední možnost k nakoupení jarních výzdob.   

Požehnané a radostné velikonoční svátky vám všem přeje Farní charita Beroun!

Bábovková soutěž má vítěze

Bábovková soutěž má vítěze

20. března 2013, se uskutečnil v prostorách klubu Betlém v AD sv. Josefa v Lochovicích již 3. ročník soutěže o nejlepší bábovku. Letos se sešlo 14 bábovek různých tvarů a chutí. Příjemné posezení zahájil pan Josef Jonáš povídáním o sv. Josefovi, který den předem slavil svátek. Poté se všichni přesunuli k bábovkám. Ke koštování se sešlo téměř 40 účastníků z řad AD, Farní charity i veřejnosti. Pánská porota vybrala jako nejlepší bábovku paní Věry Burešové, o druhé a třetí místo se podělila paní Alena Nováková se slečnou Ludmilou Königovou. Předání cen předcházelo krátké divadelní představení O perníkové chaloupce dětí AD, RC Betlém a sociální asistenta AD.

Všem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se na příští ročník soutěže!

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

CHARITY ŠOP sv. Františka

CHARITY ŠOP sv. Františka

Benefiční obchod provozovaný neziskovou organizací je ve světě zažitý způsob získávání finančních prostředků. Jeden takový právě vzniká a Farní charita Beroun jej 15. dubna 2013 otevře v Nerudově ulici č.p. 113 v Hořovicích.

Více info zde.

 

Program Klubu SENzačních SENiorů

Program Klubu SENzačních SENiorů

Seniorům nejen z Berouna, ale i z okolí, nabízíme setkávání v rámci berounského seniorského klubu SENSEN - senzační senior. Setkání probíhá každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od 9,35 do 11 hodin v příjemném prostředí vzdělávací místnosti FCH Beroun v Berouně Zavadilce, Cajthamlova 169  (křižovatka Jarov). Při posezení u kávy či čaje na zájemce z řad dříve narozených čeká zajímavý program, na němž se podílejí sami účastníci.

 Ve čtvrtek 21. 3. od 9,35 hod. se můžete těšit na  Povídání o Velikonocích s  P. Ing. Petrem Bouškou Berounským duchovním a ve zbývajícím čase vyrábění velikonočních přání na PC.

Máme nového papeže Františka

Máme nového papeže Františka

Sbor kardinálů-volitelů zvolil 13. března nového římského biskupa - papeže, nejvyššího představitele římskokatolické církve. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires a přijal jméno František.

Změna programu ve Stacionáři sv. Anežky České

Změna programu ve Stacionáři sv. Anežky České

12. března proběhne místo Procvičování kognitivních funkcí od 10:30 do 11:30 přednáška naší bývalé ergoterapeutky Dany Machynkové na téma "Jak si paměť pamatuje". Přednáška je o tom, jak lidské paměti "naservírovat" informace, aby je lépe uchovala a snadno vybavila a určitě pobaví i potěší svými praktickými ukázkami.
Stejně jako v loňském roce se akce koná v rámci Národního týdne trénování paměti, který se koná od 11. do 17. března.

Preventivní beseda pro osoby bez přístřeší

Preventivní beseda pro osoby bez přístřeší

Berounští hasiči navštívili v úterý 5. března Denní centrum pro osoby bez přístřeší. Důvodem byla již druhá požárně preventivní beseda, pořádaná v rámci klubové činnosti DC, zaměřená na osoby bez stálého přístřeší, kterých se sešlo čtrnáct. Hasiči se na komunikaci s touto cílovou skupinou v posledních letech zaměřují především proto, že v každoročních statistikách úmrtí při požáru jsou bezdomovci na předních místech.

Program v Domě s pečovatelskou službou

Program v Domě s pečovatelskou službou

Farní charita Beroun připravuje od loňského roku jednou měsíčně program pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Králově Dvoře. Akce je pořádána především za účelem příjemného setkávání při šálku dobré kávy nebo čaje. Farní charta však sleduje i další cíl, jímž je aktivovat seniory k různorodým činnostem. Nejčastěji se jedná o trénink paměti zábavnou formou či o zhotovování různých předmětů, například dekorativních. 

 

Vítání jara s charitou

Vítání jara s charitou

V sobotu 16.3. se naše organizace připojuje k oslavě jara a prodejní akci Flerjarmark, která od 9 do 17 hodin proběhne v Geoparku Barrandien berounského muzea. Návštěvníkům nabídneme ručně vyráběné jarní dekorace, bytové doplňky a ozdoby Šicí dílny i klientů Stacionáře sv. Anežky České. Malí návštěvníci se mohou těšit na bohatý program včetně kreativních dílen.
Těšíme se na vás a oslavu příchodu jara!

Český rozhlas o aktivizačním programu

Český rozhlas o aktivizačním programu

Na vlnách Českého rozhlasu Region Střední Čechy jste 26.2. mohli slyšet reportáž o aktivizačním programu klientů Denního centra. Audio záznam přinášíme zde

Dětský klub Sokolík nám pomáhá

Dětský klub Sokolík nám pomáhá

V prostorách 1. patra berounské sokolovny, které ještě před pár měsíci obývalo ústředí naší organizace je čilý ruch. Zvuk telefonů a pracovních debat vystřídal veselý křik dětí, které navštěvují Klub Sokolík, jež zde od listopadu loňského roku nabízí dětem od 2 let denní program a rodičům tak alternativu klasické školky s možností hlídání dětí prakticky kdykoliv. 
V prostorách klubu se zítra 2.3. od 9 do 15 hodin koná první prodejní burza a obdobné prodejní akce plánují pořádat pravidelně dvakrát do měsíce. 
Velice nás potěšila milá nabídka paní majitelky, která osloví maminky s možností darovat neprodané dětské oblečení, obuv či hračky dětem našeho Azylového domu v Lochovicích. Děkujeme!!

Webové stránky Sokolíku (i trocha obrázků z prostor, které srší barvami a změnily atmosféru k nepoznání) i seznam akcí, které jsou naplánované máte možnost navštívit zde.

 

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

3. ročník soutěže o nejlepší bábovku

3. ročník soutěže o nejlepší bábovku

Azylový dům pro matky/otce s dětmi v Lochovicích pořádá oslavu svátku svého patrona, sv. Josefa.
Všichni Josefové, Josífci, Pepové a Pepíci, kteří 20. března přijdou, dostanou dárek a dozví se zajímavosti o svém jméně. V prostorách Rodinného centra Betlém zároveň proběhne III. ročník soutěže o nejlepší domácí bábovku. Posezení začíná ve 14:30 hodin, své výtvory však můžete nosit po celý den. V průběhu akce máte možnost ochutnat bábovky soutěžících a možná zrovna té vaší přiřadí pánská porota první cenu.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Video z plesu na YOUTUBE

Video z plesu na YOUTUBE

Vážení přátelé, pojďte zavzpomínat na 1. Ples Farní charity Beroun, který se konal v listopadu na Tetíně. Třináctiminutový záznam je ke shlédnutí zde

Teplá židle funguje

Teplá židle funguje

Farní charita Beroun ve spolupráci s Městem Beroun spustila plánovaný krizový noční provoz – Projekt Teplá židle, který dovoluje lidem bez přístřeší přečkat noc ve vytopené místnosti se sociálním zázemím. 
Po šest mrazivých nocí, konkrétně 19. a 20. a 24. - 27. ledna byly prostory berounského Denního centra pro osoby bez přístřeší poskytnuty lidem bez domova. Největší zájem byl v noci ze soboty na neděli 27. 1., nabídku využilo celkem 19 mužů a 3 ženy. Těší nás, že tuto prevenci před umrznutím či újmě na zdraví využilo i několik osob, kteří dosud nebyli našimi klienty.

Oproti loňsku je u vstupu do objektu umístěna kamera, která objekt sleduje. Slouží jako ochrana vybavení centra a pro větší bezpečnost personálu (každou noc jsou to dva zaměstnanci Farní charity). Děkujeme Městské policii za spolupráci, ačkoliv tentokrát nemusela zasahovat u žádného incidentu.

Seminář Nové formy péče o děti

Seminář Nové formy péče o děti

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Nové formy péče o předškolní děti, který pod záštitou FCH Beroun pořádá v rámci stejnojmenného projektu  Farní charita Starý Knín ve čtvrtek 31. 1. 2013 od 9 do 11 hodin v kavárně Jiná Káva v Berouně.
Na programu je seznámení se současnými možnostmi péče, jejich legislativní úpravou, seznámení s principem dětských skupin či institutu vzájemné rodičovské výpomoci. Leták ke stažení zde.
Pro přihlášené účastníky je zajištěno občerstvení. Kapacita sálu je omezená. Zájemce o účast prosíme o přihlášku na tel.733 741 269, či e-mail ivanav.fchberoun@seznam.cz

Z došlé pošty ..

Z došlé pošty ..

Dobrý den milí kolegové,

čeká nás druhé kolo volby prezidenta. Tato volba bez diskusí ovlivní i neziskový sektor. Proto bych vás rád motivoval k tomu, abyste k volbám šli a při tom zvážili, kdo je vhodnější osobností, která jako prezident bude podporovat rozvoj neziskových organizací.

Letošní Tříkrálová sbírka přinesla rekordní částku

Letošní Tříkrálová sbírka přinesla rekordní částku

Rovná šedesátka dětí z Berouna a okolních obcí se v doprovodu vedoucích skupinek rozešla v období 2. - 13. ledna koledovat pro letošní Tříkrálovou sbírku. Farní charita Beroun se do celorepublikové sbírky tradičně zapojuje. Po včerejším odpečetění pokladniček na Městském úřadu v Berouně však s radostí oznamujeme výši vykoledované částky, která několikrát předčila odhady i předešlé roky!

Do sbírkových pokladniček se nám v tomto roce podařilo vybrat 42 690,- Kč!!!

Fotogalerii z koledování naleznete zde

Napadl sníh. Potřebujete pomoc?

Napadl sníh. Potřebujete pomoc?

Klienti sociální rehabilitace, služby, kterou Farní charita Beroun poskytuje, odklidí sníh za Vás. Levně. Naše pracovní skupina Vám může pomoci i při vyklízecích a úklidových pracích a drobných opravách okolo domu. Objednávky a informace: Pavel Konrád, tel. 603 231 744

Z došlých ohlasů .. Zámkem zněla duchovní hudba

Z došlých ohlasů .. Zámkem zněla duchovní hudba

Pokaždé, když zaslechneme hovor, jehož tématem je sociální práce naší organizace, zahřeje to u srdíčka. Stejně jsme potěšeni reakcí např. emailovou, osob, které se přímo zúčastnili některé z našich akcí pro veřejnost. Pan Karel Huml z Berouna poslal milou zprávu a fotografie:

Benefiční vystoupení proslulého souboru Schola Gregoriana Pragensis na lochovickém zámku bylo plánováno na 15. prosince. Úderem druhé odpolední hodiny přivítala návštěvníky ředitelka Farní charity Beroun JUDr. Jana Civínová, která po krátkém úvodu předala slovo místnímu faráři Stefanu Wojdylovi. Duchovní zmínil význam adventních svátků pro dnešní dobu, má znamenat čas ztišení a vzájemné pomoci. Pak přišlo na řadu všemi očekávané vystoupení souboru, který si pro tuto příležitost připravil koncertní program Adventus Domini-adventní mariánská mše v českých kancionálech 15. - 16. století. Je zajímavé, že její kořeny sahají až do 9. století. Vystoupení představuje částečnou rekonstrukci mariánské adventní mše tak, jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé poloviny 16. století. Bezmála hodinový koncert spojený s vysokou profesionalitou vystupujících přenesl na všechny přítomné uklidňující atmosféru středověkého kostela. Neutuchajícím potleskem si diváci vysloužili dva závěrečné přídavky.
Vystoupení Schola Gregoriana Pragensis bylo bezesporu hodnotným kulturním zážitkem, který představil Advent z jiné stránky, než jak jej obecně známe.

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Tříkrálová sbírka vyvrcholí o tomto víkendu

Koledníky se zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem Charity, budeme potkávat také o nastávajícím víkendu. V sobotu (5. 1.) požehná koledníkům kardinál Dominik Duka a o svátku Zjevení Páně čili sv. Tří králů (6. 1.) se na podporu sbírky uskuteční Tříkrálový koncert.

TŘÍKRÁLOVKA 2013

TŘÍKRÁLOVKA 2013

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se po celé republice účastní kolem padesáti tisíc koledníků. Její výnos v pražské arcidiecézi podpoří pobytové služby seniorů v Mukařově a Karlíně, 65% prostředků půjde na Stacionář sv. Anežky České v Berouně.
Farní charita Beroun se tradičně zapojí. Aktualizovaný rozpis koledníků od středy 2. do neděle 13. ledna 2013 najdete zde.

Lednová přestávka angličtiny

Lednová přestávka angličtiny

Ve výukové místnosti Farní charity v Berouně bude v lednu méně rušno. Dlouholetá lektorka angličtiny Ing. Marie Borská je plánovaně po celý měsíc ze zdravotních důvodů nepřítomna. Vzhledem k tomu, že si kurzisté nepřáli dočasnou změnu lektora, sezónu výuky jazyku zahájíme až v únoru. Do kurzů je možno se stále přiobjednat, informace o volných místech Vám podá paní Ivana Vašků na tel. 733 741 269.

Jazykové kurzy angličtiny vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé různých úrovní budou probíhat každé úterý a čtvrtek v časech 17.00-18.00 a 18.00-19.00 hodin. Cena pro ekonomicky činné je 300,- Kč za měsíc, studenti, senioři a klienti ÚP platí 200,- Kč za měsíc. 

 

Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2. ledna. 

Schola Gregoriana Pragensis v Lochovicích

Schola Gregoriana Pragensis v Lochovicích

Adventní benefiční koncert souboru SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS je za námi. Všem, kteří nás v sobotu 15. 12. na zámku v Lochovicích podpořili a odvážili se nasednout do svých aut při ledovce a počasí, které panovalo patří veliký dík! Fotografie z koncertu najdete v záložce Galerie. 

Děti zazpívaly členům svazu nedoslýchavých

Děti zazpívaly členům svazu nedoslýchavých

Vystoupení pěti dětí hudebního kroužku Farní charity Beroun se svým vedoucím M. Stanovským obohatilo program členské schůze sluchově postižených z Berouna. V salonku hotelu Na Ostrově dne 20.12.2012 naši malí zpěváci zpívali koledy a vánoční písně a přispěli ke krásné atmosféře setkání. Děkujeme paní Dagmar Radilové za pozvání a sladkou odměnu dětem. 

Představení na zámku v Lochovicích

Představení na zámku v Lochovicích

Na zámku v Lochovicích se 16. 12. 2012 konalo divadelní představení maminek z Rodinného centra Betlém. Přestože se sál zaplnil jen z poloviny, na dobrovolném vstupném jsme vybrali necelých 500,- Kč. Představení sklidilo velký úspěch, obzvláště závěrečné rozdávání perníčků od účinkujících. Hlavně dětská část obecenstva se nenechala dvakrát pobízet..

Pomoc s žehlením jako dárek

Pomoc s žehlením jako dárek

Pokud nevíte co darovat mamince či partnerce, buďte si jistí, že i malá pomoc potěší. Šicí dílna nabízí v těchto dnech své služby žehlení se 40% slevou na portálu berounskeslevy.cz. Pro informace o poukazu klikněte zde

Vánoční pastýřská hra

Vánoční pastýřská hra

Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky na odpoledne plné koled a vánočních písní. Přijďte v neděli 16.12. 2012 v 16.00 hodin na zámek v Lochovicích!! 
Vstupné dobrovolné.

Vstupenky na Ticketstreamu

Vstupenky na Ticketstreamu

Vstupenky na adventní benefiční koncert souboru SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS v sobotu dne 15. 12. od 14.00 hodin do sálu na zámku v Lochovicích jsou k zakoupení nejen v Městkém informačním centru v Berouně, v Azylovém domě v Lochovicích ale i v síti Ticketstream. Přímý link na předprodej je zde.

Další video na Youtube

Další video na Youtube

V těchto dnech končící projekt Volnočasových aktivit finančně podporovaný MŠMT měl mezi dětmi obrovský ohlas. Na novém videu můžete shlédnout vzpomínky na akce, které jsme pro děti připravili.

Adventní trhy v Azylovém domě sv. Josefa v Lochovicích

Adventní trhy v Azylovém domě sv. Josefa v Lochovicích

Od středy 5. do čtvrtka 20. prosince je možno si zakoupit adventní věnce a svícny z naší výroby. Různé vánoční ozdoby a doplňky si můžete přijít vybrat v daném termínu vždy od středy do neděle od 8 do 17 hodin.
Přijďte k nám načerpat vánoční náladu i inspiraci a zároveň podpořte Azylový dům.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pečovatelka roku - ohromný úspěch naší zaměstnankyně

Pečovatelka roku - ohromný úspěch naší zaměstnankyně

Veronika Foltýnová, pečovatelka pracující již čtvrtým rokem v našem denním a týdenním Stacionáři sv. Anežky České převzala prestižní čestné uznání za práci, kterou vykonává. Ve čtvrtek 29.11. tak přijela na Novoměstskou radnici v Praze s celou rodinou i s kolegy na vyhlášení jubilejního již X. ročníku ocenění „Pečovatel/ka roku“.
Akce se konala pod záštitou manželky prezidenta ČR paní Livie Klausové, předsedkyně PSP ČR Miroslavy Němcové a ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové a starostky Městské části Praha 2 Jany Černochové. Slavnostní odpoledne bylo poděkováním a příležitostí veřejně ocenit obětavou práci vybraných pracovníků v sociálních službách. Tímto oceněním je potěšena celá naše organizace, která svoji pracovnici do soutěže nominovala.

Schola Gregoriana Pragensis v Lochovicích BENEFIČNĚ

Schola Gregoriana Pragensis v Lochovicích BENEFIČNĚ

Zveme všechny na adventní benefiční koncert souboru SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS v sobotu dne 15. 12. od 14.00 hodin do sálu na zámku v Lochovicích. Soubor přijíždí s novým programem Adventus Domini – Adventní mariánská mše v českých kancionálech 15. a 16. století.
Vstupenky za 180,- Kč jsou k zakoupení v MIC Beroun, v Azylovém domě v Lochovicích a od začátku prosince i v síti Ticketstream.

 

Charita zahajuje projekt Zdravá rodina

Charita zahajuje projekt Zdravá rodina

Nový projekt adresné podpory potřebným českým rodinám vychází z úspěšného rozvojového programu Adopce na dálku®, který pomohl již více než 30 tisícům dětí z rozvojových zemí. Projekt Zdravá rodina cílí na vícečetné rodiny a bude pomáhat především v oblasti zdraví a vzdělávání.

200 návštěvníků plesu, děkujeme všem, kteří nás podpořili!

200 návštěvníků plesu, děkujeme všem, kteří nás podpořili!

Máme po velké akci, taneční rytmy ustály, nohy ještě bolí a horké hlavy chladnou. Problémy s ozvučením se podařilo vychytat až v průběhu večera, ale i přesto nám denně přichází pozitivní a povzbudivé reakce. Neskromně přiznáváme, že jsme vlastní akcí sami velmi spokojeni. Byli bychom rádi za vaše reakce a nápady emailem nebo nám sdělte Váš názor v nové anketě na této stránce.

1. PLES FARNÍ CHARITY BEROUN

1. PLES FARNÍ CHARITY BEROUN

9. 11. – kulturní dům Tetín - 20:00 hodin
Zveme vás na pět hodin zábavy s kapelou Kycello, večer s tradičními tanečními hity, předtančením a nezbytným překvapením. Ples pro širokou veřejnost pořádá Farní charita Beroun pod záštitou Římskokatolické farnosti Beroun. Předprodej vstupenek k číslovaným stolům probíhá v KMŠ Beroun, ObÚ Tetín a MIC, Husovo náměstí Beroun, tel. 311654321.

.. čas letí a my slavíme

.. čas letí a my slavíme

Farní charita Beroun Vás zve na Den otevřených dveří Stacionáře sv. Anežky České pro seniory u příležitosti prvního výročí otevření v nových prostorách a Den otevřených dveří Azylového domu sv. Jakuba pro muže u příležitosti deseti let převzetí objektu od Města Beroun.

Koncert na podporu potřebných v ČR i zahraničí

Koncert na podporu potřebných v ČR i zahraničí

Přijměte pozvání na 21. Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Koncert konaný ve Smetanově síni Obecního domu podpoří tradičně jeden projekt v ČR a jeden v zahraničí. Výtěžek pomůže matkám a dětem v Ugandě, Zambii a Indii i rodinám v naší zemi. Pozvánka.

Děkujeme dobrovolníkům ze SAPu

Děkujeme dobrovolníkům ze SAPu

Rádi bychom poděkovali partě mladých sympatických lidí, zaměstnanců firmy SAP Business Services Centre Europe s.r.o. , kteří se přihlásili na Dobrovolnický den v naší organizaci a včera nás navštívili.
Fotografie naleznete v galerii, výsledky vaší práce jsou však v Domě Charity k vidění stále! Jsme nesmírně potěšeni, že se vaše řady od loňska ještě rozrostly a děkujeme za tu dřinu, kterou jste si u nás prošli!!!

DEN CHARITY

DEN CHARITY

Farní charita Beroun se 6. 10. 2012 poprvé připojuje ke Dni Charity. Akce pro veřejnost směřované na zviditelnění své charitní činnosti se konají v řadě míst republiky v období kolem svátku sv. Vincence z Paul, patrona a zakladatele moderní charitativní činnosti. O programu v Berouně se dočtete po prokliknutí nadpisu článku.

Každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v počítačové učebně

Každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v počítačové učebně

Farní charita Beroun se připojila k projektu Konta Bariéry nadace Charty 77 a od září nabízí odpolední setkávání seniorů v rámci klubu SenSen (Senzační senioři). Uvítáme seniory, kteří chtějí přijít na jiné myšlenky, společně si popovídat, trávit chvíli pohody při kávičce a například zapisovat své paměti v rámci projektu Národní kronika, který je jedním z pilířů SenSenu. Aktivní senioři mají členství v klubu zdarma.

Další dar pomohl

Další dar pomohl

Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích a zahrada berounského Stacionáře sv. Anežky České pro seniory se pyšní dalšími novými rostlinami. Náš dík patří tentokrát firmě Vítězslav Kanclíř – VIKAM za dar okrasných dřevin a panu Radimu Peškovi - ovocná školka Bojkovice za dar rybízů a jiných ovocných keřů, které potěšily především děti v azylovém domě.
Děkujeme, že nám pohámáte!

Naši mladí zpěváci na YouTube

Naši mladí zpěváci na YouTube

Pište, komentujte, sdílejte náš zbrusu nový YouTube profil! Dnešní videonahrávka dětí z hudebního kroužku je první vlaštovkou. Pokračujte zde

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz